Munkavédelem & Tűzvédelem

Üdvözöljük mobil munkavédelmi és tűzvédelmi webáruházunkban! Tekintese meg termékeinket, vagy használja a kereső funkciót.

PeMiKo webáruház

Üdvözöljük mobil munkavédelmi és tűzvédelmi webáruházunkban! Tekintse meg termékeinket, vagy használja a kereső funkciót.

Feltételek
A kosár üres

Általános Szerződési Feltételek https://webshop.pemiko.hu Üdvözöljük az PeMiKo Studio Kft (továbbiakban PeMiKo) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (röviden ÁSzF) tartalmazza a https://webshop.pemiko.hu webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető online termékértékesítési szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevevő (továbbiakban: Ön) általi használatának feltételeit. Jelen Általános Szerződési Feltételeket a PeMiKo Studio Kft valamennyi és a Webáruházban elérhető és megvásárolható árucikkének a Webáruházban történő megvásárlására alkalmazni kell. Az Ön személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik. A Webáruház használatához kapcsolódó olyan technikai jellegű tájékoztatásokat, részletes feltételeket, melyeket jelen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaznak, a Webáruház felületein elérhető további információk tartalmazzák. A szerződés nyelve magyar. A szerződés írásbeli szerződésnek minősül, azokat az PeMiKo Studio Kft iktatja, így az utólag hozzáférhető és megtekinthető az PeMiKo Studio Kft székhelyén. Ön a Webáruház használatával illetve a regisztrációval elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1. PeMiKo Studio Kft adatai

 • Név: PeMiKo Studio Kft.
 • Székhely és levelezési cím: 2344 Dömsöd, Tassi út 43.
 • Üzleteink:
  • 2344 Dömsöd, Tassi út 43.
 • Cégjegyzékszám: 13 09 196514
 • Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában
 • Adószám: 23547339-2-13
 • Telefonszám: 06 (20) 363 7881, hétvégén és munkanapokon éjjel-nappal
 • Email cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Tárhelyszolgáltató: EVOLUTIONET KFT. (Domain-Tarhely.net; 7342 Mágocs, Széchenyi u. 75., Cg. 02-09-075023 )

2. Webáruház használatának feltételei

2.1. Felelősség

2.1.1. Ön a Webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az PeMiKo nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

2.1.2. Az PeMiKo Studio Kft kizár minden felelősséget a Webáruház használói által tanúsított magatartásért. Ön köteles gondoskodni arról, hogy a Webáruház használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Ön teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a PeMiKo Studio Kft ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

2.1.3. A Felhasználók által a Webáruház használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat az PeMiKo Studio Kft jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében az PeMiKo Studio Kft jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

2.1.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért az PeMiKo Studio Kft nem vállal felelősséget.

2.1.5. Az Internet globális jellege miatt Ön elfogadja, hogy a Webáruház használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Webáruház használatával összefüggő bármely tevékenység az Ön államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

2.1.6. Amennyiben az Ön a Webáruházon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a részünkre. Ha az PeMiKo Studio Kft jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

2.2. Szerzői jogok

2.2.1. A Webáruház egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. A PeMiKo Studio Kft a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Webáruházon, valamint a Webáruházon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Webáruház felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

2.2.2. A Webáruház tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy az PeMiKo Studio Kft előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag az PeMiKo Studio előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

2.2.3. A jelen ÁSzF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Webáruház használata, illetve az ÁSzF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Webáruház felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Webáruház rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások az PeMiKo Studio Kft előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

2.2.4. Az PeMiKo Studio Kft fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.pemiko.hu domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a PeMiKo Studio Kft által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely az PeMiKo Studio Kft adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre az PeMiKo Studio Kft külön engedélyt ad.

2.2.5. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos az PeMiKo Studio Kft által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével az PeMiKo Studio Kft adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

2.2.6. A Szolgáltatás igénybevételével Ön elfogadja, hogy az PeMiKo Studio Kft a Szolgáltatás igénybevétele során az Ön által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

3. A Webáruházban történő vásárlás

3.1. Regisztráció A Webáruház tartalmának jelentős része elérhető bárki számára, regisztráció nélkül és a vásárlásnak sem feltétele az érvényes regisztráció. Azonban, ha Ön regisztrálni kíván a Webáruházba, akkor a következő adatokat kell megadnia az PeMiKo Studio Kft részére:

 • Név,
 • Email cím,
 • Jelszó

A regisztráció sikeréről az PeMiKo email-ben tájékoztatja Önt. Ön jogosult a regisztrációját bármikor törölni a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően az PeMiKo köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Az Ön felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag Ön a felelős. Amennyiben Ön tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni az PeMiKo-t. Ön vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

3.2. Szerződéskötés lépései Ön a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.

 • Az oldalon történő vásárláshoz szükséges regisztráció. Regisztráció nélkül nem tudja leadni a rendelését.
 • Keresse meg a Webáruházban azt a terméket, amit szeretne meg vásárolni, majd nyissa meg annak terméklapját.
 • Amennyiben a terméklapon a termék típusa megkívánja, hogy megadjon bizonyos paramétereket (pl: szín; méret), úgy kérjük adja meg azokat a paramétereket, amelyekre Önnek szüksége van, majd adja meg a vásárolni kívánt mennyiséget.
 • Ha minden paramétert rendben megadott, és a mennyiséget is beállította, nyomja meg a "Kosárba tesz" gombot. Ezzel a gombnyomással a termék a megadott paraméterekkel és a megadott mennyiségben az Ön virtuális kosarába fog kerülni.
 • Ismételje a lépéseket a 2-es ponttól egészen addig, amíg minden Ön által vásárolni kívánt termék a virtuális kosarába nem kerül.
 • Miután minden Önnek szükséges terméket a kosárba rakott, és szeretné véglegesíteni a vásárlását, nyomja meg a "Kosár tartalmának megtekintése" gombot.
 • Az előbbi gombnyomásra megnyíló oldalon
 • amennyiben korábban már vásárolt és regisztrált Bejelentkezhet és amennyiben szükséges módosíthatja adatait.
 • amennyiben korábban még nem vásárolt vagy „vendégként” vásárolt adja meg adatait: nevét, email címét, telefonszámát, -cég vásárlása esetén adószámát- majd válasszon szállítási módot és címet, majd válasszon fizetési módot. Ha elkészült, nyomja meg a "Megrendelem »" gombot, hogy véglegesíthesse vásárlását.
 • Utolsó lépésként a Webáruház felületén a megrendelés sikeres elküldését követően megjelenik a rendelési azonosítója, mely a vásárlását egyértelműen azonosítja. A rendelési azonosítót a visszaigazoló emailben is elküldjük és a visszaigazoló email (lásd bővebben 2.4. pont) tartalmazni fogja a megvásárolni kívánt termékeket, azok paramétereit, és minden más adatot is, amit a rendelés során megadott az PeMiKo részére. Ekkor Ön és az PeMiKo Studio Kft között szerződés jön létre, ami írásba foglaltnak minősül. Ez a szerződés kizárólag a visszaigazoló email formájában "iktatódik".
 • Ha bármilyen hibát talál a visszaigazoló emailben szereplő adatokban, vagy 10 percen belül nem kapja meg a visszaigazoló emailt, akkor kérjük mielőbb jelezze ezeket az PeMiKo Studio ügyfélszolgálatának, hogy elvégezhessük a szükséges módosításokat. Ha nem talált hibát, és megkapta email-ben a visszaigazolást, akkor nincs más dolga, mint türelmesen várni, amíg küldjük Önnek a termékeket.

3.3. Adatbeviteli hibák javítása Önnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés PeMiKo részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (felhasználói adatok módosítása), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a darabszám megadására szolgáló melletti „kuka” ikonra kattintással). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

3.4. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás Az Ön által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését az PeMiKo késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló email útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ön részére. A visszaigazoló email tartalmazza az Ön által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget, utánvételi díjat (pénzkezelési költséget) és a fizetendő végösszeget. Ammennyiben Ön rendelését már elküldte az PeMiKo részére és hibát vesz észre a visszaigazoló emailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell az PeMiKo felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. Ön mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg a PeMiKo az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló emailt. (Kérjük ellenőrizze levelező rendszere levélszemét „SPAM” mappáját is. E visszaigazoló email az PeMiKo részéről az Ön által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre a PeMiKo Studio Kft és Ön között. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. A PeMiKo fenntartja a jogot a rendelés törlésére, amennyiben a termékeket a PeMiKo által definiált és Ön számára ismertetett határidőn belül nem veszik át. A PeMiKo fenntartja a jogot, hogy - saját elbírálása alapján - ne minden rendelést szolgáljon ki.

3.5. Termékek vételára A termékek vételára a Webáruházban az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A kiszállítás költségeiről az ÁSzF 3.8 pontjában tájékozódhat. A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre. Kedvezmények: A PeMiKo által biztosított akciós csomagjain keresztül, termékei kedvezőbb áron vásárolhatók meg, mint az egyébként is kedvező PeMiKo árak. Az akciós csomagjaink árai csak a Webáruházban leadott megrendelésekre érvényesek. Emailen vagy telefonon keresztül leadott megrendelések esetében nem érvényesek.

3.6. Fizetés A vásárlásakor érvényes fizetési feltételeket a Szállítási és Fizetési Feltételek oldalon találja, amely az PeMiKo Studio Kft Általános Szerződési Feltételeinek része.

3.7. Számla PeMiKo a megrendelt termékek kiszállításakor vagy azt megelőzően az Ön részére, a kifizetés igazolására, a termékkel együtt kinyomtatott számlát ad.

3.8. Kiszállítás: A vásárlásakor érvényes átvételi feltételeket a Szállítási és Fizetési Feltételek oldalon találja, amely az PeMiKo Általános Szerződési Feltételeinek része.

3.8.1. Kiszállítási határidő A szállítási határidőről a termék adatlapján találhat információt. Amennyiben egy rendeléshez Ön több terméket is választ, minden esetben a kiválasztott termékek adatlapján szereplő leghosszabb szállítási határidő a mérvadó. A Webáruházban meghirdetett szállítási határidők nem garantáltak, csak tájékoztató jellegűek. Amennyiben nem tudjuk ehhez tartani magunkat önhibánkon kívül, úgy a szállítási határidő eltolódhat, melyről minden esetben értesítjük Önt emailben. A megrendelésnél kérjük vegyék figyelembe az esetleges hosszabb határidőket, amennyiben rendelésük sürgőssége indokolja, kérjük a szállítás egyeztetése céljából keresse fel ügyfélszolgálati munkatársunkat a megadott telefonszámon. A termékek kiszállítási általános határideje 3-20 munkanap.

3.8.2. Kiszállítás módja A megrendelések kiszállítása, kézbesítése munkanapokon 8 és 17 óra között - előzetes egyeztetés nélkül – történik az Express One Hungary Kft által. Szállítási címnek minden esetben olyan címet adjon meg (pl.: munkahelyi cím), ahol munkanapokon 8 és 17 óra között folyamatosan tartózkodik és a terméket át tudja venni. A PeMiKo küld Önnek a kiszállítás előtti munkanapon emailben értesítést a futáros feladás tényéről és a fuvarlevélszámról. Szükség esetén Ön tud kapcsolatba lépni a futárcéggel és pontosítani a kiszállítási adatokon.

Amennyiben a futár nem talál a megadott címen senkit, meghagyja elérhetőségét és vele lehet egyeztetni időpontot másnapra vagy egy következő napra. Amennyiben Ön a kiszállítást végző személy által megjelölt új időpontban nem tartózkodik az Ön által megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével Önnek lehetősége van megadott telefonszámon új szállítási cím és időpont megadására illetve egyeztetésére. A futár további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek kiszállítását. A futár kétszeri kézbesítést kísérel meg az online vagy a telefonos egyeztetésnek megfelelően, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen – Önnek felróható okból -, akkor az PeMiKo törli a megrendelését. Ha azonban a későbbiekben mégis szeretné a törölt rendelésben foglaltak kiszállítását, akkor azokat újra meg kell rendelnie a Webáruházban. A terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően Ön kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után az PeMiKo-nak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék). Ha Ön sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a futártól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét az PeMiKo díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért az PeMiKo felelősséget nem vállal!

3.8.3. Átvétel A vásárlásakor érvényes átvételi feltételeket a Szállítási és Fizetési Feltételek oldalon találja részletesebben, amely az PeMiKo Általános Szerződési Feltételeinek része. Személyes átvétel választása esetén a Dömsödi tűz- és munkavédelmi üzletekben ingyenesen átveheti, (2344 Dömsöd, Tassi út 43. szám alatt), munkanapokon nyitva tartási időben. Fontos, hogy várja meg a visszaigazoló emailünket arról, hogy "Megrendelése összeállítva". (Ha sürgős volt rendelése és a rendelés során látta, hogy raktárról tudjuk teljesíteni, akkor küldjön nekünk egy emailt, hogy még aznap át tudja venni termékeit.) Az PeMiKo iroda elérhetősége: 06 (20) 540 3119; 06 (20) 363 7881 vagy Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Üzletünkben a termék árak eltérhetnek a webáruházi áraktól, a kedvezményes árak kizárólag online (webáruház, email, telefon -hivatkozva a webáruházra) megrendelés esetén érvényesek.

4. Elállási jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban "Fogyasztó"). Felhasználó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 • a terméknek,
 • több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

4.1. Fogyasztót a következő esetekben nem illeti meg az elállási jog:

 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac PeMiKo által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a PeMiKo, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. (Pl.: kézmosó, folyékonykesztyű, egyszer használatos termékek)

Az ilyen termékek visszavétele a PeMiKo-tól nem várható el akkor, ha a Fogyasztó a terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható.

4.2. Elállási jog gyakorlásának a menete Amennyiben a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSzF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a PeMiKo részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a számlához mellékelt elállásinyilatkozat-mintát is, ami letölthető innen. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát az PeMiKo részére. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 4. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Mindkét esetben a PeMiKo emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát a 4.b) pontban leírt határidőkön belül (pl. akár a 30. naptári napon) elküldi az PeMiKo-nak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a PeMiKo a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket az PeMiKo (2344 Dömsöd, Tassi út 43.  Dömsödi munkaruha üzlet-) címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja) a terméket. A termék PeMiKo címére történő visszaküldésének költsége a PeMiKo-t terheli abban az esetben ha azt DPD CsomagPonton keresztül küldi. A Fogyasztót terheli minden más esetben. A PeMiKo-nak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a PeMiKo visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a PeMiKo által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A PeMiKo jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a PeMiKo a korábbi időpontot veszi figyelembe. A visszatérítés során a PeMiKo a Fogyasztó által megadott bankszámla utalással teljesítti, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

5. Szavatosság és jótállás

5.1. Szavatosság

5.1.1. Kellékszavatosság Ön a PeMiKo hibás teljesítése esetén az PeMiKo-val szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Ön az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Ön érvényesíteni már nem tudja. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. Ön – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a PeMiKo számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Ön nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a PeMiKo költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Ön a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a PeMiKo adott okot. Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az PeMiKo-val. Ön közvetlenül a PeMiKo-val szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a PeMiKo-tól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a PeMiKo csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ön részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a PeMiKo bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles az Ön által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy a Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Ha Ön a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

5.1.2. Termékszavatosság A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – az 5.1.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Önt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Ön a gyártóval szemben érvényesítheti. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A hiba felfedezése után Ön késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. Ön termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (PeMiKo) szemben gyakorolhatja. A gyártó, forgalmazó (PeMiKo) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (PeMiKo) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

5.2. Jótállás A kötelező jótállást PeMiKo és a fogyasztók között a 151/2013. Kormányrendelet határozza meg. A rendelet Melléklete tartalmazza a kötelező jótállás alá tartozó termékek körét és a jótállás kötelező határidejét, amely 1 év. Szavatossági és Jótállási igényeit Ön az alábbi címen érvényesítheti: Név: PeMiKo Studio Kft. Cím: 2344 Dömsöd, Tassi út 43. Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

6. Jogérvényesítési lehetőségek

6.1. Panaszügyintézés helye

6.1.1. Ön a termékkel vagy a PeMiKo tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: Név: PeMiKo Studio Kft. Levelezési cím: 2344 Dömsöd, Tassi út 43. Telefon: 06 (20) 540 3119 Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

6.2. Panaszügyintézés módja

6.2.1. A PeMiKo a termékkel vagy a PeMiKo tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 6.1.1. pont szerinti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 30 napon belül – melybe a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaszüneti napok ideje nem számít be – írásban érdemben válaszol Ön kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.

6.2.2. Szóban közölt panaszt a PeMiKo azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja, feltéve hogy a panasz jellege engedi. Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a PeMiKo a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát telefonon közölt szóbeli panasz esetén Önnek legkésőbb az előző pontban foglalt érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.

6.3. Panaszügyintézés ideje

6.3.1. A PeMiKo Ön által előterjesztett kifogásokat a 6.1.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken, munkanapokon 9.00 - 17.00 között fogadja.

6.4. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

6.4.1. Amennyiben a PeMiKo és Ön között esetlegesen fennálló jogvita a PeMiKo-val való tárgyalások során nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Ön számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület (Pest Megyei Békéltető Testület) Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2. Telefon: 06 (1) 792 7881. Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. Online kérelem beküldése: Online kérelem

7. Általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása

7.1. A PeMiKo az árváltozás és a vásárlási feltételek megváltoztatásának jogát fenntartja. Az esetleges változások a weboldalon való megjelenéstől számítva lépnek életbe, és minden vásárlás alkalmával a megrendelés idejében fennálló feltételek kerülnek elfogadásra.

7.2. A PeMiKo jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a vásárlók Webáruház felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Webáruház első használata alkalmával válnak hatályossá Önnel szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

8. Tulajdonjog fenntartása

8.1. A vételár teljes kifizetéséig a termék a PeMiKo tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – az Ön birtokába kerül, felelősséggel tartozik az PeMiKo Studio Kft irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

9. Egyéb rendelkezések

9.1. A PeMiKo fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webáruházat más domainnév alá helyezze át. Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021. január 4.
Jelen ÁSzF közvetlenül nyomtatható a jobb felső sarokban lévő ikonra kattintva vagy PDF formátumban innen tudja letölteni. (A PDF fájl megnyitására használható alkalmazást innen tudja letölteni.)

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy alkalmanként értesíthessük híreinkről és a fantasztikus akcióinkról!